fbpixel

Bản điều khoản và điều kiện giao dịch

Trên website (https://kingfoodmart.com) và ứng dụng OneLife
Các điều khoản và điều kiện quy định tại đây là những thỏa thuận ràng buộc giữa Khách hàng và Công ty Cổ phần King Food Market ( gọi riêng là “KFM” hoặc gọi chung là “Công ty” ) liên quan đến việc đăng ký tài khoản, mua hàng, cung cấp và sử dụng các Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife, hậu mãi khi Khách hàng giao dịch với Công ty thông qua website https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife (“Bản Điều khoản và Điều kiện”). Nội dung của Bản Điều khoản và Điều kiện được công khai trên https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife. .
Khách hàng vui lòng đọc kỹ Bản Điều khoản và Điều kiện.
I. Quy định chung
I.1 Định nghĩa
 • "Giao Dịch": là bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng liên quan đến việc đăng ký tài khoản, mua sắm và/hoặc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • "Khách hàng": là người truy cập vào website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife, đăng ký tài khoản, mua và/hoặc sử dụng các Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • “OneLife”: là thương hiệu nằm trong sự quản lý, phát triển và vận hành dòng sản phẩm liên quan đến mua hàng, thẻ mua hàng và hoặc phiếu mua hàng, có kèm theo khuyến mãi hoặc không kèm theo khuyến mãi và các sản phẩm, dịch vụ khác vào từng thời điểm.
 • "Sản Phẩm/Dịch Vụ": là các sản phẩm, dịch vụ được cấp phép triển khai dưới thương hiệu OneLife, bao gồm cả Thẻ OneLife.
 • “KFM” hoặc “Công ty” là Công ty Cổ Phần King Food Market
 • "Tài Khoản OneLife": là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin do Khách hàng tạo lập và quản lý thông tin qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife và/hoặc các hình thức khác để truy cập, mua sắm và/hoặc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • "Thẻ OneLife": có nghĩa là thẻ mua hàng hoặc phiếu mua hàng, có kèm theo khuyến mãi hoặc không kèm theo khuyến mãi, được phát hành bởi Công ty Cổ Phần King Food Market dưới thương hiệu OneLife. Thẻ có tác dụng mua hàng và/hoặc hưởng khuyến mãi từ Công ty.
 • "Ứng Dụng OneLife": là một ứng dụng trên nền tảng di động để Khách hàng tạo lập tài khoản, mua sắm và/hoặc sử dụng các Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
I.2 Giới thiệu
 • KFM có quyền vận hành hợp pháp đối với website https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife. Đối tượng phục vụ là tất cả Khách hàng có nhu cầu mua và sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • KFM có quyền sử dụng hợp pháp tên miền website https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife.
 • KFM đảm bảo Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife được cung cấp tại website https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife là Sản Phẩm/Dịch Vụ được phép lưu hành, chất lượng, an toàn, bảo mật.
 • Việc giao tiếp giữa Khách hàng và KFM sẽ được thực hiện qua các kênh: thông tin trực tiếp trên ứng dụng điện thoại, website.
 • Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, tư vấn, xin vui lòng gọi: 1800 6804 hoặc email: [email protected]. Thời gian làm việc: 7:00 -21:00 hằng ngày (trừ Lễ, Tết)
 • KFM đảm bảo hoạt động mua bán, cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife tại https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo trách nhiệm của KFM đối với quyền lợi của Khách hàng.
 • Chính sách giao dịch thông qua website https://kingfoodmart.com và ứng dụng OneLife gồm những nội dung chính sau:
 • (a) Quyền và nghĩa vụ của KFM: tham chiếu mục 1.4 của Bản Điều khoản và Điều kiện.
  (b) Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng: tham chiếu mục 1.5 của Bản Điều khoản và Điều kiện.
  (c) Quy trình thực hiện giao dịch: tham chiếu mục 1.7 của Bản Điều khoản và Điều kiện.
  (d) Chính sách giải quyết khiếu nại và tranh chấp: tham chiếu Phần II của Bản Điều khoản và Điều kiện.
  (e) Đăng ký hoặc ngưng sử dụng Tài Khoản OneLife: tham chiếu Phần III của Bản Điều khoản và Điều kiện.
  (f) Chính sách bảo mật thông tin Khách hàng: tham chiếu Phần IV của Bản Điều khoản và Điều kiện
I.3 Hiệu lực và luật điều chỉnh
 • Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ khi Khách hàng đăng ký Tài Khoản OneLife, mua hoặc sử dụng các Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • Khách hàng khi thực hiện giao dịch trên website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife đồng ý thực hiện đúng những nội dung quy định trong Bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • Mọi điều chỉnh, sửa đổi hay bổ sung Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực khi được KFM thông báo trước 15 ngày trên website https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife.
 • Bản Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
 • Các vấn đề phát sinh trong Giao Dịch trên website https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife giữa KFM và Khách hàng nếu không được quy định trong Bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
I.4 Quyền và nghĩa vụ của Công ty
 • Cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu về từng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • Cung cấp đúng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife mà Khách hàng đã lựa chọn.
 • Tư vấn đầy đủ thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife bao gồm thông tin sản phẩm, điều kiện sử dụng, thanh toán, hậu mãi và các yêu cầu liên quan khác của Khách hàng.
 • Hướng dẫn Khách hàng cách sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife ngay khi mua và trong suốt quá trình sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • Cam kết bán Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife đúng chất lượng, an toàn, bảo mật.
 • Tuân thủ quy định của Bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • Có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: Họ & tên, số điện thoại, địa chỉ cùng các thông tin liên quan khác để phục vụ cho quá trình cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
I.5 Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ cùng các thông tin liên quan khác để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • Đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ từ tài khoản do Khách hàng tạo lập thông qua website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife.
 • Luôn bảo đảm rằng Khách hàng là tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự để đăng ký tài khoản, xác lập và thực hiện các giao dịch với Công ty thông qua Tài Khoản OneLife được tạo lập.
 • Bảo đảm rằng mọi giao dịch thực hiện thông qua Tài Khoản OneLife của Khách hàng được thực hiện bởi chính Khách hàng đồng thời, thừa nhận tính pháp lý và ràng buộc của tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch mua hoặc sử dụng Sản phẩm, yêu cầu Dịch vụ và thanh toán.
 • Không cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên nào mà không có sự chấp thuận của Công ty.
 • Có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin Tài Khoản OneLife mà mình được cấp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh và rủi ro từ việc Khách hàng tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên nào. Trong một chừng mực nào đó do Công ty đánh giá, nếu mức độ rủi ro do việc tiết lộ thông tin về tài khoản của Khách hàng gây ảnh hưởng tới việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Công ty nói chung, Công ty có quyền đơn phương tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng cho đến khi rủi ro này và hậu quả do rủi ro gây ra được khắc phục hoàn toàn.
 • Có quyền yêu cầu Công ty cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife để Khách hàng có thể lựa chọn và hiểu biết rõ về Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife trước khi mua và sử dụng.
 • Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện.
 • Sử dụng Tài Khoản OneLife theo các quy tắc được nêu dưới đây. Công ty có thể giám sát việc Khách hàng sử dụng Tài Khoản OneLife để đảm bảo Khách hàng đang tuân thủ theo các quy tắc này:
  • Khách hàng sử dụng Tài Khoản OneLife hợp lệ khi truy cập vào website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife và thực hiện theo hướng dẫn của website/ ứng dụng. Khách hàng không chia sẻ Tài Khoản OneLife của mình cho người khác, cũng như cố gắng sử dụng tài khoản của người khác truy cập vào website/ ứng dụng.
  • Khách hàng không được tự ý thay đổi, can thiệp hoặc phá hoại các chức năng của website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife.
  • Khách hàng cam kết không sử dụng website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: mua bán hàng cấm, tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, xâm phạm danh dự và nhân phẩm người khác, phát tán tin nhắn rác và/hoặc các thông tin không mong muốn đến những cá nhân, tổ chức dưới mọi hình thức.
  • Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ dữ liệu Khách hàng đưa lên mạng trong quá trình sử dụng website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife .
  • Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi sử dụng website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife của Công ty. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc điển hình do hậu quả, bao gồm những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác là kết quả từ việc sử dụng website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife của Khách hàng.
  • Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm thay cho Công ty về mọi tổn thất và thiệt hại phát sinh đối với bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife của Khách hàng.
  • Trong trường hợp Khách hàng vi phạm quy tắc sử dụng nêu trên, Công ty có quyền đơn phương tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng cho đến khi những vi phạm này và hậu quả do những vi phạm này gây ra được chấm dứt và khắc phục hoàn toàn.
I.6 Mệnh giá, phí dịch vụ, thuế giá trị gia tăng
 • Mệnh giá và phí sử dụng Tài Khoản OneLife và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife sẽ được Công ty thông báo công khai trên website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife
 • Công ty, tùy theo quyết định riêng của mình, có thể cung cấp một số dịch vụ miễn phí cho Khách hàng vào từng thời điểm.
 • Mệnh giá và phí sử dụng Tài Khoản OneLife và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife thông tin đến Khách hàng là giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định của pháp luật. Công ty hoặc đơn vị phát hành Thẻ OneLife sẽ cung cấp hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.
I.7 Quy trình thực hiện giao dịch thông qua website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife
 • Bước 1: Vào website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife, và đăng ký Tài Khoản OneLife nếu là Khách hàng mới
 • Bước 2: Chọn loại Thẻ OneLife, mệnh giá Thẻ OneLife muốn mua
 • Bước 3: Chọn nguồn tiền cần thanh toán
 • Bước 4: Chọn xác nhận & thanh toán
II. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP
 • Công ty tiếp nhận mọi khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản OneLife và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • Khách hàng có thể liên hệ với Công ty thông qua hotline 1800 6804 hoặc email: [email protected]. Thời gian làm việc: 7:00 -21:00 hằng ngày (trừ Lễ, Tết) để được hướng dẫn giải quyết khiếu nại
 • Trường hợp hệ thống của Công ty gặp trục trặc, máy chủ bị sự cố vật lý, kết nối vào datacenter bị gián đoạn, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống không mong muốn dẫn đến sự gián đoạn trong việc cung cấp một phần hoặc toàn bộ Tài Khoản OneLife và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife, Công ty bằng nguồn lực của mình, sẽ nỗ lực tối đa để khắc phục ngay lập tức và đưa hệ thống hoạt động trở lại sớm nhất có thể. Khách hàng đồng ý ghi nhận nỗ lực này của Công ty, xem như đây là sự kiện bất khả kháng và không phát sinh bất cứ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến việc gián đoạn cung cấp một phần hoặc toàn bộ Tài Khoản OneLife và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife cũng như những hậu quả của việc gián đoạn này gây ra.
 • Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khác, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng và giải quyết. Để làm rõ, các sự kiện bất khả kháng bao gồm tai nạn, cướp giật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cách ly, gián đoạn kết nối internet không do lỗi của Công ty, lỗi hệ thống và những sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, v.v.
 • Công ty chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trực tiếp theo phán quyết sau cùng của cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền và trong mọi trường hợp, tổng giá trị bồi thường của Công ty cho Khách hàng không vượt quá tổng giá trị giao dịch phát sinh của Khách hàng.
III. ĐĂNG KÝ, NGƯNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ONELIFE
3.1. Đăng ký và sử dụng Tài Khoản OneLife
 • Để sử dụng Tài Khoản OneLife, trước hết Khách hàng cần vào website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife, cung cấp thông tin mở Tài Khoản OneLife và làm theo hướng dẫn.
 • Khách hàng đồng ý cung cấp cho Công ty các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Khách hàng mà Công ty sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng Tài Khoản OneLife. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho Công ty bất kỳ thay đổi nào về Hồ Sơ Mở Tài Khoản OneLife và các thông tin đã được cung cấp cho Công ty. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin của Khách hàng và các thông tin khác được cung cấp cho Công ty là trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp trên website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife.
 • Theo yêu cầu của Công ty, Khách hàng sẽ cung cấp cho Công ty các thông tin liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản OneLife mà Công ty có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:
 • Trợ giúp Công ty tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật;
 • Báo cáo các cơ quan hữu quan hoặc các cơ quan chính phủ về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;
 • Đánh giá việc Khách hàng đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Bản Điều khoản và Điều kiện này hay không.
 • Việc thanh toán Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife của Khách hàng phải thực hiện từ:
 • Tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc Ví điện tử của Khách hàng là chủ Tài Khoản tại ngân hàng, thẻ, Ví điện tử
 • Khách hàng được sử dụng Thẻ OneLife của mình để:
 • Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ phù hợp với điều kiện sử dụng Thẻ OneLife.
 • Khách hàng cam kết không sử dụng Tài Khoản OneLife cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, Biện Pháp Xác Thực, thông tin thiết bị… của mình. Nếu các thông tin trên của Khách hàng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Khách hàng phải thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trên website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife hoặc thông báo ngay cho Công ty thông qua Dịch Vụ Khách Hàng để tạm ngừng Tài Khoản OneLife. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả yêu cầu Giao Dịch đã xảy ra trước khi Công ty nhận được thông báo đó. Khách hàng lưu ý rằng Tài Khoản OneLife sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho Dịch Vụ Khách Hàng mà Dịch Vụ Khách Hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý.
 • Khi sử dụng Tài Khoản OneLife, Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót của mình trong việc vận hành tài khoản trên website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife và/hoặc thực hiện Giao Dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Khách hàng phải liên hệ ngay với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn. Công ty sẽ nỗ lực tối đa để tư vấn và trợ giúp Khách hàng.
 • Trong trường hợp có sự cố về Tài Khoản OneLife hoặc nếu một Giao Dịch không được thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Công ty về sự cố đó và Công ty sẽ nỗ lực tối đa để tư vấn và trợ giúp Khách hàng.
3.2. Ngưng sử dụng Tài Khoản OneLife
 • Công ty ngừng, chấm dứt và hủy bỏ Tài Khoản OneLife:
 • Khách hàng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Tài Khoản OneLife (hoặc bất kỳ phần nào của Tài Khoản OneLife) có thể được Công ty hủy bỏ, ngừng hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào mà Công ty thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào của Bản Điều khoản và Điều kiện này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản OneLife và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife.
 • Việc hủy bỏ, ngừng hoặc chấm dứt (nếu có) có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào khi thông báo trước 7 ngày trên website https://kingfoodmart.com và/hoặc Ứng dụng OneLife. Sau khi hủy bỏ, ngừng hoặc chấm dứt Tài Khoản OneLife (hoặc bất kỳ phần nào của Tài Khoản OneLife) có thể được cung cấp lại bởi Công ty trên cơ sở toàn quyền quyết định của Công ty.
 • Khách hàng ngừng, chấm dứt và hủy bỏ sử dụng Tài Khoản OneLife:
 • Khách hàng có thể ngừng, chấm dứt và hủy bỏ việc sử dụng Tài Khoản OneLife của mình căn cứ theo Bản Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đến các Điểm Giao Dịch Thẻ OneLife hoặc liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn.
 • Sau khi ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt Tài Khoản OneLife (hoặc bất kỳ phần nào của Tài Khoản OneLife) bởi Công ty hay Khách hàng:
 • Tất cả các quyền đã được trao cho Khách hàng theo Bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ chấm dứt ngay lập tức; và
 • Công ty hoàn trả số dư có trong Tài Khoản OneLife (nếu có) cho Khách hàng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn thanh toán và còn nợ Công ty (nếu có) bởi Khách hàng; và
 • Các Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife đã mua bao gồm Thẻ OneLife vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng tại các đơn vị phát hành thẻ.
IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
4.1. Phạm vi thu thập thông tin
 • Khi Khách hàng giao dịch với Công ty ở bất kỳ giai đoạn nào, thông tin mà Công ty có thể có được từ Khách hàng (“Thông Tin Khách Hàng”) bao gồm:
 • Họ và tên;
 • Địa chỉ;
 • Số điện thoại;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
 • Các thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào website https://kingfoodmart.com và Ứng dụng OneLife.
 • Công ty, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực tối đa để bảo mật Thông Tin Khách Hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ hợp lệ của Khách hàng.
 • Khách hàng cam kết bảo mật (không tiết lộ) thông tin liên quan đến tài khoản, ứng dụng, dịch vụ, các giao dịch giữa Khách hàng và Công ty, các thông tin mà Công ty gửi cho Khách hàng thông qua tài khoản hay bất kỳ phương tiện nào khác. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin tài khoản bị mất cắp, bị lộ thông tin, Khách hàng cần liên hệ ngay với Công ty để được hỗ trợ kịp thời và khắc phục các hậu quả có liên quan.
4.2. Phạm vi và đối tượng sử dụng thông tin
4.2.1. Mục tiêu sử dụng thông tin
Thông Tin Khách Hàng chỉ được Công ty sử dụng cho một hoặc tất cả các Mục Tiêu sau đây:
 • Xử lý giao dịch và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng;
 • Cung cấp thông tin, chính sách, tiến độ thanh toán liên quan đến sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ khi Khách hàng có yêu cầu;
 • Quản lý tài khoản Khách hàng;
 • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Khách hàng;
 • Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới;
 • Cập nhật về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin khuyến mãi nếu Khách hàng đăng ký nhận email/sms thông báo;
 • Phân tích, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền;
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan.
4.2.2. Đối tượng sử dụng thông tin
Trừ trường hợp nêu tại mục 4.2.3 bên dưới, chỉ KFM, đại lý, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ của KFM hoặc bên thứ ba có liên quan ( nếu có) đến việc KFM cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ OneLife cho Khách hàng mới được tiếp cận Thông Tin Khách Hàng để thực hiện Mục Tiêu quy định tại mục 4.2.1 bên trên.
4.2.3. Cơ quan thẩm quyền
Trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của Khách hàng, KFM có trách nhiệm hợp tác cung cấp Thông Tin Khách Hàng của Khách hàng.
4.3. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Đối với thông tin cá nhân, KFM chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu, Khách hàng yêu cầu gửi mail về [email protected]
 • Ngoài trường hợp trên, Thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website https://kingfoodmart.com
4.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
4.5. Hiệu lực của chính sách bảo mật Thông Tin Khách Hàng
 • KFM cam kết Thông Tin Khách Hàng của Khách hàng được bảo mật và sử dụng theo đúng quy định của Chính sách bảo mật Thông Tin Khách Hàng này.
 • Chính sách bảo mật Thông Tin Khách Hàng này có thể được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện vào từng thời điểm. KFM khuyến khích Khách hàng thường xuyên xem lại để được cập nhật và thực hiện quyền lợi của mình.
 • Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của KFM, và liên quan đến việc Thông Tin Khách Hàng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua 1800 6804 hoặc email: [email protected] Thời gian làm việc: 7:00 -21:00 hằng ngày (trừ Lễ, Tết)
Để xác nhận Khách hàng đã hiểu và chấp nhận Bản Điều khoản và Điều kiện, vui lòng nhấp vào “Đồng ý”.