Bạn gần : Kingfood Tân Mỹ - Q.7 Thay đổi

Do đơn hàng đang quá tải, Kingfood xin phép xử lý đơn hàng trong từ 2-3 ngày (hoặc hơn). Mong quý khách thông cảm!